มอร์เตอร์เวย์บางใหญ่

ประชาชนโวยวายมอร์เตอร์เวย์บางใหญ่-จังหวัดกาญจนบุรี ลักไก่แก้แบบลดงบประมาณ ก่อสร้างบนที่ราบแทนยกลอยฟ้า ตัดลงถนนหนทางชุมชน (23 ม.ค.65) ที่ว่าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบึรี กลุ่มชาวบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางแม่บาง พร้อมด้วยนายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ส.ส.นนทบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย...