รื้อระบอบประยุทธ์

มาทดลองอ่านผลสรุปรายละเอียดของร่างปรับแต่งรัฐธรรมนูญ ฉบับ “รื้อถอนระบอบประยุทธ์” ที่ราษฎรร่วมเซ็นชื่อกว่า 1.5 แสนรายนาม ส่งให้ห้องประชุมร่วมสภานิติบัญญัติพินิจ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 นี้มีกำหนดการประชุมรัฐสภา ที่จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับที่เสนอโดยภาคประชาชน เข้าสู่การพิจารณา ดูหนังออนไลน์ hd ฟรี ร่างฉบับนี้มีชื่อเล่นว่าร่าง “รื้อระบอบประยุทธ์” ที่มีข้อเสนอมุ่งหมายจะจัดการกับประเด็นปัญหาหลักๆ ในรัฐธรรมนูญ 2560...