เดลตาครอน

นักค้นคว้าไซปรัส ศึกษาและทำการค้นพบ “เดลตาครอน” โควิดกลายประเภทสายพันธุ์ใหม่ ที่เกิดขึ้นมาจากการผสมระหว่างสายพันธุ์ “เดลตา” กับ “โอมิครอน” สำนักข่าวต่างประเทศ ดูหนังออนไลน์ NewMovie 2022 รายงานว่า ลีออนดิโอส คอสตริกิส ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยไซปรัส ผู้คนพบไวรัสโควิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ ได้ตั้งชื่อไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่นี้ว่า “เดลตาครอน” เนื่องจากมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายโอมิครอนภายในจีโนมเดลตา จนถึงขณะนี้ คอสตริกิส...