เตรียมปลดออกจากโรคฉุกเฉิน

กระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีจัดเตรียมปรับโควิด 19 ไปสู่การดูแลและรักษาตามสิทธิฟรี เหตุเพราะตอนนี้ความร้ายแรงของโรคต่ำลง คนเจ็บโดยมากไม่มีอาการ สามารถรักษาที่บ้านได้ ไม่มีความจำเป็นต้องรักษาในโรงหมอ ทำให้มีเตียงรองรับคนเจ็บวิกฤตโรคอื่น และก็แม้เจ็บป่วยโควิด 19 แล้วมีลักษณะอยู่ในข่ายเร่งด่วนวิกฤตยังคงใช้สิทธิ UCEP รักษาทุกๆที่ได้ตามเดิม เมื่อวานนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์...